Det går godt i Aarhus, og hver dag skaber byens virksomheder nye jobs. Men det kan blive endnu bedre.

Vi vil derfor styrke den positive udvikling og få flere ledige i job gennem en række målrettede investeringer. Det sker blandt andet i et forpligtende samarbejde med byens virksomheder og uddannelsesinstitutioner m.m. 

Mål og investeringer

Med budgettet for 2019-2022 besluttede Aarhus Byråd at sætte ekstra fokus på beskæftigelsesindsatsen i 2019 og 2020. Der er fastlagt et mål om at skabe job til 3.000 ledige aarhusianere mellem 16 og 64 år inden udgangen af 2020. Det svarer til 125 borgere om måneden i de to år. Til at gøre målsætningen til virkelighed har byrådet investeret i alt 26,2 mio. kr. om året i beskæftigelsesindsatsen inden for følgende områder:

  • AC’ere hurtigere i job
  • Flere i fleksjob
  • Forsikrede og jobparate kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse
  • Flere voksenlærlinge
  • Psykisk sårbare i job
  • Beskæftigelse for udsatte borgere ved kommunale udbud
  • Rekruttering til ældreområdet med beskæftigelse af ledige

De konkrete initiativer suppleres med en stærk og bred kommunikationsplatform, samt et tæt og forpligtende samarbejde med byens virksomheder og uddannelsesinstitutioner m.m. om at skabe de rette jobmatch.

Gevinster

Investeringen, og det tætte og forpligtende samarbejde i byen, forventes at give værdi for både de ledige, virksomhederne og Aarhus Kommune. De ledige kommer i job, virksomhederne får hjælp til at løse de stigende udfordringer med at få kvalificeret arbejdskraft, og Aarhus Kommune sparer penge på udgifterne til offentlig forsørgelse. På den måde betaler investeringen sig.

Helt konkret skønnes investeringen at give besparelser i Aarhus Kommune på 35 mio. kr. i 2019 og 70 mio. kr. i de efterfølgende år.

Løbende opfølgning

Udviklingen i antallet af ledige aarhusianere vil blive fulgt måned for måned på baggrund af en detaljeret rapportering i Aarhus i tal.