Selvom de initiativer, der blev igangsat i 2019 virker, sker faldet i offentligt forsørgede ikke så hurtigt som forventet, jf. Aarhus i tal. Derfor blev det besluttet at styrke beskæftigelsesindsatsen med yderligere 30 mio. kr. om året. Der fremgår følgende af forligsteksten:

”Målsætningen har medvirket til at give energi, sammenhold og fokus på beskæftigelsesindsatsen, og selvom faldet ikke sker så hurtigt som forudsat, ønsker forligspartierne at fastholde målet og at styrke indsatsen for at nå det.

Det er afgørende, at alle interessenter - erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, kommunens leverandører, A-kasser, magistratsafdelinger mm. - spiller sammen om at nå målsætningen. Det er ikke en opgave, der kan løses af Sociale Forhold og Beskæftigelse alene. Det er en målsætning, der kræver nytænkning og tætte partnerskaber mellem de forskellige interessenter. Hensigten er stadig at nå målet ved udgangen af 2020, men hvis retningen fastholdes, og der går lidt længere tid, inden vi når helt i mål, er der også grund til tilfredshed. Det er derfor vigtigt, at der ikke alene fokuseres på de hurtigst virkende tiltag, men også på de lidt mere langsigtede og strukturelle ændringer.”

Investeringerne foretages i stort set alle målgrupper. Nogle midler anvendes til en ekstra gearing af de indsatser, der blev igangsat i 2019, fx indsatsen over for nyuddannede AC’ere og ledige fleksjobbere, mens andre midler skal anvendes til helt nye indsatser, bl.a. for målgrupper, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. En del af investeringen placeres i Sundhed og Omsorg, bl.a. til at styrke samarbejdet mellem Sundhed og Omsorg og jobcentret for at få flere ledige til at søge job inden for ældreområdet, hvor der i stigende grad er mangel på hænder.