Kampagnen igangsættes i tæt samarbejde med en række af de vigtigste partnere fra byens erhvervsliv, herunder Erhverv Aarhus, Aarhus Haandværkerforening, AC, Dansk Byggeri Østjylland, Dansk Erhverv, DI Østjylland og LO-Aarhus – og så selvfølgelig de virksomheder, der medvirker i kampagnen med deres historier omkring det gode samarbejde med jobcentret. Og netop samarbejdet er afgørende for at få endnu flere i beskæftigelse. Det mener Social- og Beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz (S):

”Sidste år satte vi et ambitiøst mål for beskæftigelsen i Aarhus, og vores succes afhænger i høj grad af det frugtbare samarbejde, som vi har med byens mange driftige virksomheder. Vi tror på, at der stadig er et uforløst potentiale, som kan udnyttes ved at hjælpe virksomhederne med at finde det rigtige match blandt de ledige aarhusianere. Men skal vi i mål, kræver det større opmærksomhed omkring de muligheder og den service, vi kan levere, og derfor sætter vi gang i kampagnen,” siger Kristian Würtz.

Selve kampagnen vil bestå af en række fortællinger om arbejdsgivere og tidligere ledige, der med hjælp fra Jobcenter Aarhus har fundet hinanden. Kampagnen har været i opstart på digitale platforme siden begyndelsen af juni, men selve lanceringen finder sted i uge 37 og 38, hvor den vil være at spotte i byens rum – bl.a. på busser og plakatstandere samt på flere af Aarhus Kommunes og de deltagende partneres sociale medier.

Bag kampagnen ligger den beskæftigelsesplan, som byrådet vedtog sidste år. Her investerede forligspartierne massivt i beskæftigelsesindsatsen for at presse ledigheden længere ned - bl.a. ved at fokusere på nye indsatser, der kan få flere ledige fleksjobbere og akademikere i gang på arbejdsmarkedet.

”Den forstærkede beskæftigelsesindsats betyder, at vi kan sætte mere målrettet ind dér, hvor potentialet er størst. Det gælder blandt andet for de mange nyuddannede, som hvert år melder sig ledige i Aarhus. De har en masse brugbare kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger – men har måske endnu ikke et særlig stærkt netværk i branchen eller tilknytning til jobmarkedet. Ved at gå sammen med både virksomheder og uddannelsesinstitutionerne kan vi afhjælpe en væsentlig del af ledigheden, og det er i høj grad værd at satse på - kommer flere borgere i beskæftigelse, vil der alt andet lige blive råd til mere velfærd til vores borgere,” siger Kristian Würtz.

Man kan læse mere om kampagnen på hjemmesiden www.detbetalersig.dk, ligesom kampagnen kan findes på Aarhus Kommunes facebook-side og linkedIn.